Status Prawny


 Szkoła jest oświatową jednostką budżetową. Organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała.