Organy szkoły


Dyrektor szkoły
mgr Mariusz Kalandyk
 
 
Rada Pedagogiczna Bać Katarzyna- matematyka, informatyka
  Buchman Marek - religia
  Danys-Wolańczyk Klaudia – wychowanie fizyczne
  Kalandyk Mariusz - historia
  Kosturek Edyta – edukacja wczesnoszkolna
  Kruczek Beata – edukacja wczesnoszkolna
  Kyc-Gąsior Jadwiga – edukacja wczesnoszkolna
  Maruszewska Karolina – język angielski
  Polak Anna – edukacja wczesnoszkolna
  Rybka Agata -  język angielski
  Tereszkiewicz Bożena – przyroda, plastyka
  Żyracka Bogumiła – język polski
  Beata Osipowicz
  Beata Cichy
  Katarzyna Rumak
  Agata Lęcznar
  Bogumiła Dąbrowska